Andrea Branzi

Zajmuje się wzornictwem przemysłowym i eksperymentalnym, architekturą, urbanistyką, edukacją i promocją kultury. Autor wielu książek z zakresu historii i teorii projektowania, publikowanych w kilku krajach, aw ostatnich latach ukazały się główne monografie jego twórczości.