Charlotte Perriand

Charlotte Perriand była należała do awangardowego ruchu kulturalnego, który od pierwszych dekad XX wieku przyniósł głęboką zmianę wartości estetycznych i zrodził prawdziwie nowoczesną wrażliwość na codzienność. W tym kontekście jej szczególny wkład skupia się na kompozycji wnętrz, tworzenie nowego sposobu życia, który do dziś znajduje się w centrum współczesnego stylu życia.