Erik Gunnar Asplund

Urodzony w Sztokholmie Erik Gunnar Asplund zajmuje centralną pozycję w rozwoju skandynawskiej architektury i wzornictwa XX wieku.
Po ukończeniu studiów jako architekt w 1909, jego praktykę zawodową przerywały liczne podróże do Europy i Stanów Zjednoczonych.
Jego prace z lat 1911-1930, nacechowane silną tradycją romantyczną, wyrażają język neoklasyczny, oparty na wernakularnych podstawach kulturowych.Jednak dopiero w 1930 roku, roku wystawy sztokholmskiej, Asplund zdołał bardzo wyraźnie wyjść poza sztywny i stereometryczny język wczesnych lat racjonalizmu, antycypując w bardzo osobisty sposób trendy ruchu nowoczesnego.