Gastone Rinaldi

Gastone Rinaldi urodził się w Padwie 16 listopada 1920 r. W 1916 r. jego ojciec Mario założył firmę RIMA zajmującą się produkcją mebli metalowych. Gastone zapisał się na Wydział Ekonomiczny, ale pasjonował się designem i sportem (jako piłkarz posunął się nawet do bardzo silnej wówczas gry z Cremoną, a jako kierowca wyścigowy brał udział w legendarnym Tysiąc wyścig milowy).