Giuliano i Gabriele Cappelletti

Współpraca Giuliano i Gabriele Cappelletti dla Riva 1920 rozpoczęła się od serii produktów, które wzbogaciły kolekcję Rialto, ważny wybór mebli zaprojektowany przez Giuliano Cappelletti. Podstawowym elementem, który łączy wszystkie te produkty, jest wrażliwość, jaką generują, związana z pamięcią historyczną, morfologią i kombinacją materiałów.

Giuliano i Gabriele Cappelletti współpracują z wieloma firmami meblowymi, ściśle współpracując z wieloma rzemieślnikami w okolicy, w której dorastali. Potencjał i związane z nim doświadczenia lat pracy u boku tych rzemieślników wpłynęły na ich podejście do projektowania. Działalność projektowa utworzonego w 1970 roku studium początkowo koncentrowała się na projektowaniu produktów, wzornictwa przemysłowego i wnętrz, a stopniowo rozszerzała się na sektor architektury, obejmując stopniowo cały zakres usług projektowych.