Guglielmo Ulrich

Guglielmo Ulrich urodził się w Mediolanie w 1904 roku jako syn Alberta i Luisy Battagliów. Pochodził ze szlacheckiej rodziny duńskiego pochodzenia, uczęszczał do Akademii Brera, a po dwuletnim kursie ukończył architekturę na Politechnice Mediolańskiej. W 1930 założył firmę Arca (Arredamento Casa/Dom-meble) ze Scaglia i Wild, której był projektantem, prezentując przedmioty wykonane z największą starannością i kunsztem rzemieślniczym, z wykorzystaniem szlachetnych i egzotycznych materiałów (do 1935).