Ignazio Gardella

Ignazio Gardella urodził się 30 marca 1905 roku w Mediolanie, w 1930 roku uzyskał dyplom inżyniera i rozpoczął pracę w pracowni inżynierskiej założonej przez jego ojca Arnaldo, również w Mediolanie. Od samego początku swojego długiego i płodnego życia zawodowego kierował się oczekiwaniami racjonalizmu. Do jego głównych dzieł z lat 30. należy zaliczyć rozbudowę Villa Borletti w Mediolanie (1936) i przychodnię przeciwgruźliczą w Alessandrii (1938). W 1949 roku ukończył architekturę na weneckiej IUAV, gdzie od 1950 roku rozpoczął karierę uniwersytecką, aż do 1975 roku.