Marco Zanuso

Marco Zanuso urodził się w Mediolanie (Włochy) 14 maja 1916 roku. Należał do grupy włoskich projektantów z Mediolanu, którzy w latach powojennych kształtowali międzynarodową ideę „dobrego designu”. Wykształcony w architekturze na Politecnico di Milano, otworzył własne biuro projektowe w 1945 roku. Od początku swojej kariery w Domus, gdzie pełnił funkcję redaktora w latach 1947-49 oraz w Casabelli, gdzie był redaktorem w latach 1952-56, pomógł ustalić teorie i ideały energicznego ruchu Modern Design.