Matteo Ragni

Matteo Ragni urodził się w Mediolanie w 1972 roku. Ukończył architekturę na Politechnice w Mediolanie. Od 1994 roku koncentruje się na projektowaniu w szerokim zakresie kontekstów przemysłowych i rzemieślniczych, koncentrując się na kwestiach funkcji połączonych z innowacjami typologicznymi. Pracował dla wielu firm, często łącząc swoją działalność projektanta z rolą dyrektora kreatywnego, tworząc doskonale zsynchronizowane systemy komunikacji i produkcji. Jego współpraca z producentami włoskimi i międzynarodowymi pozwoliła mu skonstruować modus operandi, który dopasowuje się do tła i historii każdej marki z osobna, w przekonaniu, że tylko w ten sposób rola projektanta może nabrać charakteru etycznego, przyczyniając się do prawdziwej ewolucji.