Max Huber

Max Huber urodził się w Baar w kantonie Zug w 1919 roku i po ukończeniu gimnazjum studiował grafikę w Kunstgewerbeschule w Zurychu, gdzie ze szczególnym entuzjazmem uczęszczał na lekcje Alfreda Willimanna. W tym okresie poznał wielu szwajcarskich grafików i artystów, m.in. Wernera Bischofa, Emila Schulthessa, Josefa Müllera-Brockmanna, Carlo Vivarelli, Hansa Falka, Hansa Neuburga i Maxa Billa.