Renzo Frau

Lorenzo Frau, zwany „Renzo”, urodził się w Cagliari w 1881 roku. Wyjechał z Sardynii do służby wojskowej w Mediolanie, którą ukończył z powodzeniem uzyskując tytuł porucznika. Ożenił się z Saviną Pisati i przeniósł się do Turynu, wówczas prawdziwego centrum włoskiej kultury.