Renzo i Matteo Piano

Renzo Piano urodził się w Genui w 1937 roku w rodzinie budowniczych. Związał się mocno z tym historycznym miastem i portem oraz z zawodem ojca. Podczas studiów na Politecnico Uniwersytetu w Mediolanie pracował w biurze Franco Albina. W 1971 wraz z Richardem Rogersem, z którym wygrał konkurs na Centre Pompidon, założył w Londynie biuro Piano & Rogers. Następnie przeniósł się do Paryża. Od wczesnych lat 70. do lat 90. pracował z inżynierem Peterem Rice, dzieląc Atelier Piano & Rice od 1977 do 1981. W 1981 roku powstał Renzo Piano Building Workshop, zatrudniający 150 pracowników i biura w Paryżu, Genui i Nowym Jorku.