Baldessari & Baldessari

Studium architektury i designu założone przez Juliusa, Paula i Michelę Baldessari jest stowarzyszeniem zawodowym działającym w dziedzinie architektury, wzornictwa przemysłowego i wizualnego oraz architektury wnętrz.
Współpracuje z wieloma grupami pracującymi wewnętrznie oraz z gęstą siecią konsultantów zewnętrznych. Organizuje przygotowania do wystaw we Włoszech i za granicą. Rozwija działalność badawczą oraz uczestniczy w konkursach i wystawach.
Obecnie zajmuje się projektowaniem w sektorze publicznym i prywatnym mieszkaniowym, biurowym i przemysłowym, renowacją obiektów zabytkowych i zabytkowych projektów architektonicznych i wnętrz oraz współpracą z firmami w zakresie projektowania.

Otrzymał nagrody i wyróżnienia w 1984 r. włoskie krzesło A dla Stanów Zjednoczonych, w 1991 r. nagrodę Alcan za zastosowanie aluminium w „środowisku zabudowanym” oraz międzynarodowy konkurs na projekt stacji roboczej Trau.
W 2007 I miejsce w konkursie nowych prób mebli Rimini 2007.