Fabio Lo Jacono

Fabio Lo Jacono urodził się w Neapolu, mieszka i pracuje w Lukce. Absolwent Wydziału Architektury Uniwersytetu we Florencji, prowadzi działalność zawodową jako samodzielny architekt opracowując projekty budynków mieszkalnych, remonty budynków i domów prywatnych, budownictwo mieszkaniowe użyteczności publicznej, aranżacje przestrzeni publicznych i terenów zielonych, rewaloryzacja krajobrazu, przekwalifikowanie terenów i obiektów przemysłowych w imieniu klientów publicznych i prywatnych. Zajmuje się projektowaniem mebli do wnętrz współpracując z różnymi firmami.​