Fratelli Achille e Pier Giacomo Castiglioni

Pier Giacomo Castiglioni urodził się w Mediolanie w 1913 roku. Ukończył architekturę na Politechnice w Mediolanie w 1937 roku. Po ukończeniu studiów rozpoczął współpracę z Luigim Caccia Dominioni i jego bratem Livio, a w 1939 wspólnie stworzyli pierwszy w historii aparat radiowy wykonane z tworzyw sztucznych