Le Corbusier

Charles-Edouard Jeanneret, znany jako Le Corbusier, urodził się w La Chaux-de-Fonds w szwajcarskiej Jurze w 1887 roku; zmarł we Francji, w Roquebrune-Cap-Martin, na francuskim Lazurowym Wybrzeżu, w 1965 roku. Na początku swojej kariery jego praca spotkała się z pewnym oporem ze względu na rzekomy „rewolucyjny” charakter i radykalny wygląd, jaki uzyskała dzięki „ purystyczne» eksperymenty; z czasem jednak zdobył uznanie, na jakie zasłużył i nadal jest powszechnie podziwiany. Jego przesłanie jest wciąż przyswajane przez coraz większą liczbę osób w zawodzie, ale jego daleko idące awangardowe postawy należy interpretować z należytym uwzględnieniem wykorzystania racjonalnych systemów w jego metodzie planowania, czego dowodem są niezwykle proste moduły i formy w oparciu o logikę funkcjonalną.