Meneghello i Paolelli Associati

To projektanci produktów współpracujący z firmami jako doradcy strategiczni w zakresie wzornictwa przemysłowego. Metoda, badania, myślenie lateralne i emocjonalne to narzędzia, dzięki którym tworzą wartość dodaną i dostarczają rozwiązania poprzez wzornictwo przemysłowe, zawsze ramię w ramię z klientem.

Dążenie do innowacji, zarówno pod względem koncepcji, jak i estetyki, nigdy nie było celem samym w sobie. Zakotwiczenie innowacji w jakości, potrzebie funkcjonalności i piękna.
Jako świadectwo tego wysiłku i solidności podejścia, studio zdobyło liczne międzynarodowe uznania.