Roberto Gobbo

Urodzony w Treviso we Włoszech w 1956 roku, ukończył studia architektoniczne w 1982 roku na IUAV w Wenecji. Oddany jest sztuce najpierw uczestnicząc w różnych wystawach malarstwa. W 1980 otrzymał „Assemblaggio 80” w Spoleto w 1982 i został zaproszony na wystawę „Autoritrattazioni” w Fondazione Bevilacqua La Masa w Wenecji. Dla Grupy Euromobil zaprojektowane w 1999 roku Forum i nowa wystawa.